Контакт с нас

Административен ръководител – председател

+359 0817 71120

Административен секретар
Главен счетоводител

+359 0817 73113

+359 0817 73113 (факс)

Деловодство

+359 0817 72501

Съдебни секретари

+359 0817 71115

Държавен съдебен изпълнител
Румен Алеков

+359 0817 71121

Държавен съдебен изпълнител
Цветозар Копринджийски

+359 0817 71126

Съдебно изпълнителна служба

+359 0817 71112

Бюро съдимост

+359 0817 71125

Административен ръководител – председател

g.dyakova@rs-byala.org

Административен секретар
 Главен счетоводител

adm.secretar@rs-byala.org

gl.schet@rs-byala.org

Държавен съдебен изпълнител
Румен Алеков

r.alekov@rs-byala.org

Държавен съдебен изпълнител
Цветозар Копринджийски

c.koprindjiiski@rs-byala.org

Нашето местоположение

Пощенски адрес

площад Екзарх Йосиф I 6,

град Бяла обл. Русе, пк.7100

Електронен адрес

rsbyala@rs-byala.org

Допълнителни данни

булстат 000 530 753

E-mail, чрез който се изпращат съобщения и призовки по ГПК: rsbyala@rs-byala.org

Форма за контакт с нас

Полетата с * са задължителни.