Във връзка с реализиране  на инициативата на  Висшия съдебен съвет – „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, на  21.04.2017 год. (петък) от 10.00 ч. до 16.00 ч. ще се проведе  „Ден на отворените врати“ в Районен съд-Бяла. Инициативата цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система.

Ръководството на Районен съд – Бяла кани гражданите да посетят Беленската съдебна палата, находяща се на адрес: гр. Бяла, площад Екзарх Йосиф І № 6, и да се запознаят отблизо с дейността на съда.

 

Програмата за деня включва:

 

10.00 ч. – Съдът отблизо – опознавателна обиколка из канцелариите на съда и запознаване с организацията на работата на съдии и съдебни служители.

 

11.00 ч. – В Зала № 2 на втория етаж на палатата ще бъде направено представяне на новата интернет-страницата на съда.

 

14.00 ч. – организирано посещение на ученици от СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла

 

 

 

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива:

сл.тел.: 082/ 881-332 или  е-mail: courtruse.press@gmail.com

 

 

18 април 2017 г.

От ръководството на РС-Бяла