На 21-ви април 2017 г. Районен съд – Бяла отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“.

Мероприятието стартира с опознавателна обиколка из канцелариите на съда,  по време на която желаещите имаха възможност да научат повече за структурата и организацията на работа в РС-Бяла, за дейността на магистратите и работата на съдебните служители.

Малко по-късно в една от съдебните зали на палатата беше направено представяне на напълно обновената интернет-страница на съда, която функционира от 27 февруари тази година. Разработването и въвеждането на новия уебсайт е част от мерките, насочени към популяризиране дейността на съда и осигуряване на пълна, точна и достоверна информация на обществеността. Системният администратор на съда демонстрира как гражданите могат да търсят и намират информация за насрочени за разглеждане дела, както и за приключили производства. Системата позволява търсене по номер и година на дело или търсене за определен период от време. В раздел „Справки“ е наличен и модул, посредством който чрез въвеждане на номер, година и вид на делото (или на част от тази информация) могат да се търсят постановени съдебни актове.

Специални гости в „Деня на отворените врати“ бяха група десетокласници от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, с които се срещна районен съдия Ъшъл Ириева. Съдия Ириева представи пред младежите кратка презентация на тема: „Как може да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление.“. След презентацията младежите зададоха множество въпроси, като: „Коя е най-тежката присъда, която съдия Ириева е наложила, и за какъв вид престъпление?“, „Как съдия Ириева е избрала съдийската професия?“, „Има ли в България смъртно наказание?“, „Допустимо ли е да се защитиш при нападение и ако да – в какви граници е позволена защитата?“, „Какви ще са последствията при отблъскване на нападател, на когото нападнатото лице е причинило наранявания по непредпазливост?“, „Каква е ролята на съдебните заседатели и как се взема решението по делото?“, „Задължени ли са лишените от свобода да работят?“, „Може ли да се налага наказание за неоказване на помощ на нуждаещо се лице?“.

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Районен съд-Бяла цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

 

            Връзки с обществеността,                                                                        27 април 2017 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com

ALIM1813
ALIM1813
Aperture: 2.8Camera: DCZ 7.4Iso: 266Orientation: 1
« 1 на 6 »