Сигнали за корупция

В изпълнение на решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 25 от заседанието, проведено на 18 юли 2007 година, Ви предоставяме одобрения примерен образец за сигнал до Комисията за борба с корупцията при ВСС.

Попълнената бланка поставете в специално изработената за целта кутия за сигнали за корупция, които се намират съответно в входа на Районен съд гр.Бяла.