Съдебен район

Рамките на съдебния район на Районен съд Бяла

общини: Бяла, Ценово, Борово, Две могили