Банкови сметки

НОВИ СМЕТКИ

Банкови сметки – ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД клон Бяла
BIC – UBBSBGSF

депозити, вещи лица, свидетели, гаранции
IBAN – BG66 UBBS 8888 3311 6473 03

приходи от такси, глоби, съдебни разноски
IBAN – BG32 UBBS 8888 3111 6473 01