На 18 април 2019 г. Районен съд – Бяла отвори врати за всички желаещи да се запознаят отблизо с дейността на институцията. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специални гости на инициативата бяха десетокласници от  Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, с които се срещнаха съдия Ъшъл Ириева и административният секретар Светла Найденова. В началото учениците посетиха една от съдебните зали, където съдия Ириева им разясни на достъпен за тях език разделението на властите в Република България, каква е структурата на съдебната система и кои са основните принципи на правораздаването. Младежите научиха също и кои дела са граждански и кои наказателни, както и в кои случаи дело се образува по тъжба на пострадал.

Срещата на учениците със съда завърши с опознавателна обиколка из канцелариите на Беленския районен съд, където г-жа Найденова им показа реални дела и описни книги, след което им обясни движението на документите и делата в съда.

Чрез инициативата „Ден на отворените врати“ Районен съд – Бяла цели да спомогне за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.

 

                                                                                                               19 април 2019 г.