РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА обявява 18.04.2019 година (четвъртък)
за ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Във връзка с реализиране на инициативата на Висшия съдебен съвет – „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“, на 18.04.2019 година (четвъртък) ще се проведе „Ден на отворените врати“ в Районен съд – Бяла.
В деня на отворените врати от 10.00 ч. до 12.00 ч. гражданите могат да посетят Съдебната палата и да се запознаят с организацията и дейността на съда, със съдебните процедури, с работата и функциите на магистратите и съдебните служби.
Целта на инициативата е насочена към повишаване на правната култура на гражданите и доверието на обществеността в съдебната система, както и постигане на по-добра информираност за работата и функциите на органите на съдебната власт.

5 април 2019 г.