На  17.04.2018 г. (вторник) от 10.00 ч. до 16.00 ч. в Съдебната палата в град Бяла   ще бъде проведена традиционната инициатива „Ден на отворените врати“, организирана с цел повишаване на правната култура на обществото и доверието в работата на съдебната власт.  Мероприятието ще бъде осъществено съвместно между Районен съд – Бяла и Районна прокуратура – Бяла.

Събитието е отворено за всички граждани, проявяващи интерес към работата на съдебната власт в град Бяла.

 

Програмата за деня включва:

10.00 ч. – Съдът отблизо – опознавателна обиколка из канцелариите и запознаване с организацията на работата на магистратите и съдебни служители.

13.30 ч. – организирано посещение на ученици от СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла.

 

Беленската съдебна палата е с адрес: гр. Бяла, площад Екзарх Йосиф І № 6.

 

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива:

сл.тел.: 082/ 881-332 или  е-mail: courtruse.press@gmail.com