Международният ден за борба с корупцията бе отбелязан от Районен съд – Бяла с лекция за ученици от СУ „Панайот Волов“

На 9 декември съдия Ивелина Бонева гостува на единадесетокласниците от СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла и им изнесе лекция на тема „Борбата с корупцията“.
Това е първата от серия срещи, които ще бъдат проведени в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и цели обогатяване на познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Въз основа на подписано споразумение за сътрудничество съдии, прокурори и съдебни служители доброволно и напълно безвъзмездно ще изнасят лекции пред учениците от гимназиалния етап (VІІІ-ХІІ клас) по предварително определени теми.
През учебната 2019/2020 година съдиите от Районен съд – Бяла ще работят с ученици от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, като е планирано изнасяне на лекции в учебни часове, посещения на учениците в сградата на съда, викторини.
Стартът на програмата съвпадна с Международния ден за борба с корупцията, който се отбелязва на 09.12. и даде темата на първия открит урок. В рамките на един учебен час съдия Ивелина Бонева на достъпен език разясни на учениците Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и специалните мерки за превенция на корупцията. Коментирани бяха и отделните корупционни престъпления по Наказателния кодекс – престъпления по служба, активен и пасивен подкуп, провокация към подкуп.
В края на срещата всеки единадесетокласник получи Конституция на Република България, брошура, представяща Висшия съдебен съвет и удостоверение за участието си в Образователната програма.