Във връзка с годишното приключване на банковите сметки на Районен съд – Бяла и указания на ВСС Ви уведомяваме, че банките не приемат за обработка бюджетни платежни нареждания на 28.12. и 31.12.2018 г.

ПОС терминалите в СИС и бюро съдимост ще работят до 27.12.2018г. включително.