Поради миграция на сметките на Районен съд гр Бяла на 28.06.2018 г. и 29.06.2018 г. терминалните ПОС устройства няма да могат да работят в полза на гражданите.