На 7 февруари ученици гостуваха в сградата на Съдебната палата и се срещнаха със съдия Пламен Дочев.

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.


Това е първата от серия срещи, които ще бъдат проведени в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и цели обогатяване на познанията на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България, формиране на правна грамотност, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Въз основа на подписано петгодишно споразумение за сътрудничество съдии, прокурори и съдебни служители доброволно и напълно безвъзмездно ще изнасят лекции пред учениците от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас) по предварително определени теми.

Програмата е съобразена с възрастта на учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по отношение на които подрастващите са уязвима група – детското насилие, домашното насилие и мерките за защита правата на жертвите, трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотични вещества.

През учебната 2017/2018 година съдиите от Районен съд – Бяла ще работят с ученици от Средно училище „Панайот Волов“ гр. Бяла, като е планирано изнасяне на лекции в учебни часове, посещения на учениците в сградата на съда, симулирани процеси, викторини и състезания.

Стартът на програмата беше поставен с изнасяне на лекция на тема „Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“ с лектор съдия Пламен Дочев. Магистратът запозна учениците с най-често извършваните престъпления в региона – кражби, грабежи, сексуални престъпления, престъпления, свързани с наркотични вещества, както и с мерките, чрез които учениците могат да се предпазят, за да нестанат жертва на такива престъпления. Коментирани бяха и киберпрестъпленията с оглед огромното значението на интернет и социалните мрежи в съвременното ни общество.

Младежите проявиха интерес и към т.нар. „телефонни измами“. Съдия Дочев обясни на учениците какво представлява това престъпление и какви „сценарии“ използват измамниците, като посъветва учениците да не се доверяват на информация, казана им по телефона от непознати, особено в случаите, когато се отправя искане за предоставяне на пари или ценности. Магистратът обясни, че ако попаднат в такава ситуация, веднага трябва да потърсят помощ и съдействие от най-близкото Полицейско управление или да се обадят на телефон 112, както и да се свържат със своите близки.

Срещата се оказа изключително интересна за учениците, които изобщо не бързаха да си тръгват и задаваха въпрос след въпрос на съдия Дочев: „Какво престъпление е налице, в случай че развратните действия са осъществени спрямо лице от мъжки пол?“, „Престъпление ли е употребата на наркотици?“, „Различни ли ще бъдат наказанията за притежание и за разпространение на наркотични вещества?“, „По какъв начин могат да бъдат използвани личните данни на човек от хора с престъпни намерения?“, „Може ли измама да бъде извършена чрез използване на документи?“, „Кой е най-интересният казус в практиката му като съдия“ и др.

В края на почти двучасовата среща съдия Дочев посочи на учениците кои са институциите, към които могат да се обърнат, в случаите когато са застрашени или нарушени техните права и законни интереси и ги посъветва да не се колебаят и винаги, когато е необходимо, да търсят помощ.

Връзки с обществеността,                                                                      8 февруари 2018 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com