На 27-ми юни съдия Ивелина Бонева изнесе последната от серията лекции, предвидени за възпитаниците на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла за учебната 2017/2018 година в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Пред учениците магистратът представи темата „Професия съдия“. Гостите научиха какви са условията и редът за кандидатстване, назначаване и освобождаване на магистратите (съдии, прокурори, следователи) от длъжност, в какво точно се изразява работата на съдията и какви са неговите правомощия, на какви нравствени и морални качества следва да е носител всеки един магистрат.

Съдия Бонева откровено разказа пред младите хора какви доброволни жертви и компромиси се е наложило да направи в името на професията, какво взима и какво й дава работата като съдия. Магистратът сподели, че не е лесно да съдиш и да наказваш себеподобните си, че работата е отговорна, защото решаваш човешки съдби, че съдийската професия трябва да се работи по призвание, защото само тогава носи удоволетворение.

Гостите се срещнаха и с Велислава Патаринска – прокурор в Районна прокуратура – Бяла, която им разказа за работата и правомощията на прокурора. Децата научиха каква е разликата между противообществената проява и престъплението, кога се налагат възпитателни мерки и кога наказание, кои са видовете възпитателни мерки и какви са последиците от тяхното неизпълнение. Засегната беше и темата за хулиганските прояви и наказателната отговорност на непълнолетните лица.

Съдия Бонева и прокурор Патаринска се поинтересуваха дали децата са ставали свидетели на насилие в училище. Въпросът първоначално смути и притесни гостите, но впоследствие ученици и магистрати дискутираха темата за детското насилие.

На финала домакините изненадаха гостите с възможността желаещите да облекат съдийска и прокурорска тога и да произнесат клетвата, която полага всеки един български магистрат при назначаване в съдебната система.

Връзки с обществеността,                                                                                      29 юни 2018 г.

082/881-332

e-mail: courtruse.press@gmail.com