Русенският окръжен съд определи най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“ спрямо Б.С., привлечен на първи юни като обвиняем за убийството на Д.К.С.
     В пледоарията си защитникът поиска съдът да определи процесуална мярка за неотклонение „домашен арест“, с мотивите, че обвиняемият сам е подал сигнал за инцидента, съдейства на разследващите органи, има постоянен адрес и чисто съдебно минало, както и че заявява желание да се грижи за 7 –годишния си син.
   Съдът обаче счете, че въпреки началния етап на разследването, въз основа на събраните доказателства (самопризнанието на обвиняемия, свидетелските показания и други), се достига до обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъплението и че съществува опасност същият да се укрие, както и да извърши друго престъпление,  при невземане на най-тежката мярка за неотклонение.
    Определението на РОС подлежи на незабавно изпълнение и може да бъде обжалвано или протестирано, в тридневен срок считано от днес, като заседанието  пред Апелативен съд – Велико Търново е насрочено за 09.06.2016 г. от 14,00 часа.
     Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
     Връзки с обществеността                                                                                                  03 юни 2016 г.
     082/881-332