Промяна на сметките

Issues
Досега използваните и нововъведените IBAN номера ще бъдат валидни едновременно до края на м. декември 2018 г. Това означава, че до посочения краен срок ще можете да използвате за плащания и досегашните IBAN номера, поради което уведомяваме  гражданите, както и наши партньори, контрагенти или трети страни, с които имаме взаимоотношения, за промяната на сметката/ите.