Author Archives: rsbyala

07 мар.
0

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.03.2017г. до 17.00ч. на 24.04.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, ...

Прочети повече
07 мар.
0

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е   ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 24.03.2017г. до 17.00ч. на 24.04.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, ...

Прочети повече
27 февр.
0

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

РАЙОНЕН СЪД – БЯЛА С НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА От 27 февруари 2017 г. официално работи изцяло обновената интернет страница на Районен съд – Бяла, достъпна на адрес: www.rs-byala.org. Съдържанието на новия уебсайт е съобразено с посочената в Комуникационната стратегия на ...

Прочети повече
16 февр.
0

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е  ПОДПИСАНИЯТ ЦВЕТОЗАР КОПРИНДЖИЙСКИ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД – ГР.БЯЛА, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ по ИД 109/2016 г. по описа на СИС при РС – гр.Бяла от 28.02.2017г. ...

Прочети повече
16 февр.
0

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е        Подписаният Цветозар Цветанов Копринджийски – Държавен съдебен изпълнител при РС – гр.Бяла, обявявам на интересуващите се, че от 10.03.2017 г. до 10.04.2017 г. ще се проведе в сградата на Районен ...

Прочети повече
16 февр.
0

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 20.02.2017г. до 17.00ч. на 20.03.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната ...

Прочети повече
16 февр.
0

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е     ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 28.02.2017г. до 17.00ч. на 28.03.2017г., ще се проведе в канцеларията ми в ...

Прочети повече
16 юни
0

О Б Я В Л Е Н И Е

ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 27.03.2015г. до 17.00ч. на 27.04.2015г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на Денис Нешков ...

Прочети повече
16 юни
0

О Б Я В Л Е Н И Е

ПОДПИСАНИЯТ Р. АЛЕКОВ – ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ БЕЛЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, ОБЯВЯВАМ НА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ, ЧЕ от 27.03.2015г. до 17.00ч. на 27.04.2015г., ще се проведе в канцеларията ми в гр.Бяла, Съдебната палата, продажба на НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на ЕТ”НАЙКИ-Нешко Исаев” ...

Прочети повече
07 юни
0

Окръжен съд – Русе насрочи предварително изслушване по НОХД № 273/2016г. по описа на съда

Наказателно дело от общ характер № 273/2016 г. по описа на РОС е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Русе против О.О., обвинен в извършване на престъпление по чл.343, ал.4, пр.1 и пр.3, вр.ал.3 б.“б“, пр.1, вр.ал.1 б.“в“, ...

Прочети повече
456